O firme

Spoločnosť SIPRIN, s.r.o. bola založená v marci 1999 a je 100% dcérskou spoločnosťou koncernu SIEMENS na Slovensku. Siprin poskytuje svoje služby priamo alebo prostredníctvom ostatných spoločností koncernu Siemens doma aj v zahraničí.

Vízia a cieľe

SIPRIN, s.r.o. stavia na medzinárodnom pôsobení koncernu SIEMENS. Aktívne sa zúčastňuje na vývoji, nasadzovaní produktov, vlastných riešení a riešení koncernu Siemens na Slovensku a v zahraničí.
Našou víziou je byť dlhodobo najsilnejšou spoločnosťou na Slovensku v oblasti priemyselnej automatizácie na báze produktov SIEMENS a spoľahlivým partnerom v oblasti poskytovania servisu a technologickej údržby. Zamestnávame vyše 300 zamestnancov, z toho vyše 200 v oblasti údržby.


Compliance Program

Byť zodpovednou spoločnosťou je jednou z našich základných priorít. Pomocou nášho compliance systému chceme vniesť myšlienku compliance do povedomia a konania všetkých zamestnancov koncernu Siemens. Integrita predstavuje pre Siemens konanie v súlade s našimi hodnotami - zodpovedné podnikanie, špičkový výkon a inovatívny prístup kdekoľvek, kde podnikáme. Kľúčovým elementom integrity je compliance - dodržovanie zákonov a interných predpisov. Netolerujeme žiadnu korupciu a porušovanie princípov hospodárskej súťaže.


 • ED - Engineering Department

  Ťažiskom aktivít oddelenia inžinieringu ED je:

  • poradenstvo a tvorba koncepcií riešení v oblasti priemyselnej automatizácie
  • SW-Inžiniering - programovanie a parametrizácia riadiacich systémov a nadväzujúcich komponentov ( akčných členov, snímačov, modemov a podobne )
  • HW-Inžiniering - tvorba projektov ASRTP ( MaR ) a Elektro
  • uvádzanie systémov do prevádzky
  • záručný a pozáručný servis
  • školenie špecialistov, technikov a pracovníkov údržby na automatizačné systémy spoločnosti Siemens

 • MD - Maintenance Department

  Oddelenie údržby MD poskytuje služby technologickej údržby výrobných liniek a zariadení priemyselných podnikov formou outsourcingu:

  • komplexná údržba
  • plánovanie procesu
  • prediktívne opatrenia
  • opravy strojov a zariadení
  • plánovaná/neplánovaná údržba/oprava
  • elektroinštalačné práce
  • preventívna korektivita
  • nápravné opatrenia
  • pravidelné zvyšovanie kvalifikácie personálu
  • materiálovo-technické zabezpečenie
  • manažment skladového hospodárstva

Služby

Inžiniering

 • SW Inžiniering
 • HW Inžiniering
 • Uvedenie do prevádzky

Servis

 • Záručný a pozáručný servis riešení
 • Technická podpora SIEMENS produktov
 • Meranie a optimalizácia parametrov
75

Klientov

20

Produktov

300

Zamestnancov

50

Projektov

Produkty

Ponuka a predaj produktov z oblasti automatizácie

Školenia

Realizujeme školenia vo vlastnom školiacom stredisku a v prípade požiadavky aj priamo u zákazníka

ELEKTRICKÝ HW a S7

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni

Viac informácií ...
Základy elektrotechniky

Dĺžka trvania kurzu: 1 deň

Viac informácií ...
Bezpečnosť práce s 
elektr. zariadením

Dĺžka trvania kurzu: 1 deň

Viac informácií ...
Eplan

Dĺžka trvania kurzu: 1 deň

Viac informácií ...
SIMATIC S7 ZÁKLADY

Dĺžka trvania kurzu: 5 dní

Viac informácií ...
SIMATIC S7 POKROČILÝ

Dĺžka trvania kurzu: 3 dni

Viac informácií ...
SIMATIC S7 EXPERT

Dĺžka trvania kurzu: 3 dni

Viac informácií ...
SIMATIC PROFISAVE

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni

Viac informácií ...
WinnCC BASIC

Dĺžka trvania kurzu: 4 dni

Viac informácií ...
WinnCC ADVANCED

Dĺžka trvania kurzu: 3 dni

Viac informácií ...
PROFINET

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni

Viac informácií ...
PROFIBUS

Dĺžka trvania kurzu: 1 dni

Viac informácií ...
WinnCC FLEXIBLE

Dĺžka trvania kurzu: 3 deň

Viac informácií ...
PROTOOL CS

Dĺžka trvania kurzu: 3 dni

Viac informácií ...
MICROMASTER

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni

Viac informácií ...
SINAMICS

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni

Viac informácií ...
VASS ŠTANDARDY

Dĺžka trvania kurzu: 5 dni

Viac informácií ...
SIMATIC S7-400H

Dĺžka trvania kurzu: 2 dní

Viac informácií ...
S7-OPC SERVER

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni

Viac informácií ...
S7-SCL

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni

Viac informácií ...
S7-GRAPH

Dĺžka trvania kurzu: 2 dni

Viac informácií ...
TIA WinCC comfort

Dĺžka trvania kurzu: 3 dní

Viac informácií ...
Tia portál – základy

Dĺžka trvania kurzu: 5 dní

Viac informácií ...
PCS7 – Basic

Dĺžka trvania kurzu: 5 dni

Viac informácií ...
PCS7 – Advanced

Dĺžka trvania kurzu: 5 dní

Viac informácií ...
TIA Portál – Advanced

Dĺžka trvania kurzu: 5 dní

Viac informácií ...
TIA portál S7-1200
vrátane práce s HMI

Dĺžka trvania kurzu: 5 dní

Viac informácií ...
Táto stránka používa Cookies, ktoré používame na zlepšenie užívateľských služieb. Bližšie informácie.

Kontakt

Lamačská cesta 3/A, Bratislava, Slovensko

+421 2 5968 3660

siprin.sk@siemens.com

Designed by Optimal Control Labs, s.r.o. 2018