Voda
Novinky
10. 7. 2015

Aktualizácia certifikátov ISO 9001 a compliance programu (anglická verzia).

Kde nás nájdete

Adresa: Lamačská cesta 3/A, Bratislava
Telefón: +421 2 5968 3660
Email: siprin.sk@siemens.com

Voda

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 • Technológia: Centrálny dispečing pre diaľkové riadenie a monitorovanie: 
  • technologických objektov výroby a rozvodu vody - vodné zdroje, čerpacie stanice, vodojemy, ATS, armatúrne šachty
  • technologických objektov kanalizačnej siete - prečerpávacie stanice, armatúrne šachty
 • Dátum: dlhodobý projekt so začiatkom od III.2006
 • Služby Siprinu: návrh, programovanie a projektovanie kompletného HW a SW riešenia pre ASRTP postaveného na báze:
  • Simatic S7
  • Sinaut S7
  • WinCC
  • komunikácia cez GPRS

Siemens Wien

 • Technológia: Odpadová voda pre St. Marein
 • Dátum: I.2004 - V.2004
 • Služby Siprinu: Vizualizácia v PVSS
 • Technológia: Bilancia spotreby vody pre Viedeň
 • Dátum: III.2004 - VI.2004
 • Služby Siprinu: SW vo Visual Basic pre PC
 • Technológia: Distribúcia vody v St. Gilgen (Rakúsko)
 • Dátum: VI.2001 - VII.2001
 • Služby Siprinu: Vizualizácia vo WinCC