Údržba
Novinky
10. 7. 2015

Aktualizácia certifikátov ISO 9001 a compliance programu (anglická verzia).

Kde nás nájdete

Adresa: Lamačská cesta 3/A, Bratislava
Telefón: +421 2 5968 3660
Email: siprin.sk@siemens.com

Údržba

Technologická údržba formou outsourcingu

  • Plánovaná / neplánovaná
  • Inšpekcie
  • Opravy a renovácie
  • Optimalizácia náhradných dielov

Manažment technologickej údržby

Implementácia systému plánovania a údržby

  • Technické a ekonomické riadenie údržby
  • Kontroling
  • Definovanie cieľov a stratégií
  • Kontinuálne vylepšovanie procesov

Materiálno - technologické zabezpečenie

  • Vedenie skladového hospodárstva
  • Logistika objednávok a zásielok