Simatic S7 Basic
Novinky
10. 7. 2015

Aktualizácia certifikátov ISO 9001 a compliance programu (anglická verzia).

Kde nás nájdete

Adresa: Lamačská cesta 3/A, Bratislava
Telefón: +421 2 5968 3660
Email: siprin.sk@siemens.com

SIMATIC S7 Basic

Názov kurzu: SIMATIC S7 Basic

Dĺžka kurzu: 5 dní

Obsah:

- prehľad riadiacich systémov Siemens Logo,S7-200, S7-300, S7-400
- komunikačné prepojenia medzi riadiacimi systémami
- vysvetlenie princípu riadenia automatizačnej linky riadiacim systémom
- rozdelenie senzorov a ich použitie v automatizačnej technike

- SW a HW prostriedky pre prácu s riadiacim systémom Siemens
- architektúra programov a programových blokov, KOP/AWL/FUP editor
- Simatic Manager a štandardné knižnice, vytvorenie projektu
- HW konfigurácia riadiacej jednotky Siemens, bloková koncepcia jednotlivých jednotiek

- práca s premennými digitálnymi, binárne operácie AND, OR, XOR, funkcie SET a RESET
- definovanie symbolov, popis programu
- digitálne operácie ich praktické použitie
- rozdelenie blokov v riadiacom systéme Siemens S7

- testovacie funkcie, vytvorenie tabuľky VAT
- hľadanie premenných v programe, oživovanie školiacej zostavy
- datové bloky ich základné rozdelenie, praktické použitie
- práca s funkčnými blokmi ich vytvorenie praktická realizácia


- práca s analógovými kartami, spracovanie analógových signálov
- reprezentácia rôznych datových štruktúr v riadiacom systéme
- organizačné bloky ich základné rozdelenie a použitie
- archivácia, popis programu a jeho zdokumentovanie

<- späť