O firme
Novinky
10. 7. 2015

Aktualizácia certifikátov ISO 9001 a compliance programu (anglická verzia).

Kde nás nájdete

Adresa: Lamačská cesta 3/A, Bratislava
Telefón: +421 2 5968 3660
Email: siprin.sk@siemens.com

O firme SIPRIN, s.r.o.

Spoločnosť SIPRIN, s.r.o. bola založená v marci 1999 a je 100% dcérskou spol

očnosťou koncernu SIEMENS na Slovensku. Siprin poskytuje svoje služby priamo

alebo prostredníctvom ostatných spoločností koncernu Siemens doma aj v zahraničí.

SIPRIN, s.r.o. sa organizačne člení na oddelenia:

 • ED  - Engineering Department - inžiniering
 • MD - Maintenance Department - technologická údržba

Ťažiskom aktivít oddelenia inžinieringu ED je:

 • poradenstvo a tvorba koncepcií riešení v oblasti priemyselnej automatizácie
 • SW-Inžiniering - programovanie a parametrizácia riadiacich systémov a nadväzujúcich komponentov ( akčných členov, snímačov, modemov a podobne )
 • HW-Inžiniering - tvorba projektov ASRTP ( MaR ) a Elektro
 • uvádzanie systémov do prevádzky
 • záručný a pozáručný servis
 • školenie špecialistov, technikov a pracovníkov údržby na automatizačné systémy spoločnosti Siemens

Oddelenie údržby MD poskytuje služby technologickej údržby výrobných liniek a zariadení priemyselných podnikov formou outsourcingu:

 • komplexná údržba
 • opravy strojov a zariadení
 • elektroinštalačné práce
 • materiálovo-technické zabezpečenie
 • manažment skladového hospodárstva

SIPRIN, s.r.o. stavia na medzinárodnom pôsobení koncernu SIEMENS. Aktívne sa zúčastňuje na vývoji, nasadzovaní produktov, vlastných riešení a riešení koncernu Siemens na Slovensku a v zahraničí. 

Našou víziou je byť dlhodobo najsilnejšou spoločnosťou na Slovensku v oblasti priemyselnej automatizácie na báze produktov SIEMENS a spoľahlivým partnerom v oblasti poskytovania servisu a technologickej údržby.

 

 

     

Certifikačné známky                               

ISO 140001

Certifikáty kvality