Doprava
Novinky
10. 7. 2015

Aktualizácia certifikátov ISO 9001 a compliance programu (anglická verzia).

Kde nás nájdete

Adresa: Lamačská cesta 3/A, Bratislava
Telefón: +421 2 5968 3660
Email: siprin.sk@siemens.com

Doprava

SIEMENS Wien

 • Technológia: Riadenie dopravy a osvetlenia tunela Sitina na Slovensku
 • Dátum: VI.2006 - VI.2007
 • Služby Siprinu: Kompletné SW riešenie riadenia pre SIMATIC S7 v STEP7 vizualizácia v PVSS a programovanie TP vo WinCC Flexible

 • Technológia: Riadenie dopravy a osvetlenia tunela Giresun v Turecku
 • Dátum: VIII.2006 - III.2007
 • Služby Siprinu: Kompletné SW riešenie riadenia pre SIMATIC S7 v STEP7 a vizualizácia vo WinCC

 • Technológia: Riadenie dopravy a osvetlenia tunela Bolaman v Turecku
 • Dátum: X.2005 - V.2007 
 • Služby Siprinu: Kompletné SW riešenie riadenia pre SIMATIC S7 v STEP7 a vizualizácia vo WinCC

 • Technológia: Riadenie osvetlenia dráhy letiska v Linzi (Rakúsko)
 • Dátum: I.2002 - III.2002
 • Služby Siprinu: Vizualizácia vo WinCC

 • Technológia: Riadenie dopravníkov batožiny pre letisko Schwechat (Viedeň)
 • Dátum: III.2003 - II.2004
 • Služby Siprinu: Tvorba Elektroprojektu ELCAD, riešenie riadenia pre SIMATIC S7 v STEP7a programovanie TP v Protoole

 • Technológia: Projekty pre systém tiesňového volania pre diaľnice a tunely
 • Dátum: od I.2004
 • Služby Siprinu: Kompletné SW riešenie vo Visual Basic pre PC

 • Technológia: Airport Tunel v Dubai
 • Dátum: I.2005 - VI.2005
 • Služby Siprinu: Vizualizácia vo WinCC

 • Technológia: Aberdeen Tunel v Hongkongu
 • Dátum: I.2004  - XI.2004
 • Služby Siprinu: Vizualizácia vo WinCC